KONČAR MES profil tvrtke

Kategorija
grafički dizajn, izdvojeni radovi
Više o projektu

Za Končar Mes smo napravili vrlo atraktivan dizajn Profila tvrtke. Prospekt se radio na hrvatskom, ali i još jedan na engleskom i njemačkom jeziku. Na sve slike je apliciran parcijalni UV lak što je dodatno podiglo kvalitetu prospekta.