KUDELIĆ AMBALAŽA JEGER

Kategorija
dizajn ambalaže
Više o projektu
Logotip i naziv proizvoda zauzimaju centralnu poziciju vizuala. Slika i proizvod okružuju prostor brandinga a obavezni elementi prisutni su na dnu vizuala te se nalaze unutar strogo definiranog “box-a”. Oko naziva “Jeger” slika prezentiraju proizvod u trenutku serviranja.