LIGHT YOUR EVENT logotip

Kategorija
logotip, vizualni identitet
Više o projektu

Light Your Event je mlada agencija čiji je zadatak organizacija i koordinacija evenata na području Hrvatske. Stvorlili smo novi oblik logotipa koji spaja dva elementa, karakteristični izgled lampi koji se koristi na njihovim eventima i početnog slovo imena firme. Logotip je dinamičan, elegantan i jednostavan.