BIOFARM mediplast ambalaža

Više o projektu

Mediplast protect dio je asortimana proizvoda Biofarma. Za ovu liniju proizvoda odlučili smo se na elegantnu crnu boju kao bazu. Svaki proizvod dodatno ima svoju boju na gornjem dijelu tube za brzo prepoznavanje.

Kategorija
dizajn ambalaže, izdvojeni radovi